STYL JÍZDY

Jednou s velmi důležitých funkcí našeho systému je reálný pohled na vozový park z hlediska chování uživatelů k vozidlu. Díky tomu Vám systém umožní aktivně regulovat dopady ve třech zásadních směrech : BEZPEČNOST, EKONOMIKA A EKOLOGIE

 

BEZPEČNOST

Vlastnosti našich jednotek a unikátního systému GPS Force umožňují i zvyšovat bezpečnosti provozu vozidla. Kontrolou stylu jízdy řidiče ho pasivně nejen chrání, ale chrání i celou posádku vozidla. Zároveň se zvyšuje i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu spolu s chodci. To byl jeden z hlavních důvodů proč jsme do systému přidali funkce kontroly způsobu stylu jízdy, tedy kontrolu zrychlení, samotné rychlosti, průjezdu zatáčkou a přejezdu přes nerovnost na vozovce (např. retardéry, koleje i díra na silnici)

Okamžitá kontrola rychlosti v definovaných zónách. Dohledání vozidla na základě polohy a mnoho dalších funkcí pro eliminaci rizika při překročení rychlosti.  

EKONOMIKA

Kromě algoritmické kontroly paliva náš systém myslí i na další aspekt úspor, kterým je samotný provoz a amortizace vozidla. Zde může být úspora také znatelná, když snížíte kromě spotřeby paliva i opotřebení pneumatik, nájezd eliminací černých jízd, tím i teoretický počet servisních kontrol a v neposlední řadě snížíte samotné riziko nehody. Všechny tyto elementy ovlivňují i finální cenu vozidla pro následný prodej, nebo mohou mít i příznivý vliv na zůstatkovou cenu vráceného vozidla do operativně leasingové společnosti. Nezapomínejme i na úsporu v pojištění snížením škodních průběhů.

EKOLOGIE

Snížením černých jízd, počtu servisů a detailnímu přehledu nad stylem jízdy (v podobě kontroly akcelerace, zatáčení a brždění) znatelně zasáhnete i do produkovaných emisí a tím přispějete do kvalitnějšího životního prostředí. Nebuďme lhostejní k životnímu prostředí ve kterém sami žijete a každý i malý krok se počítá. 

A JAK TO V NAŠEM PŘEHLEDNÉM SYSTÉMU VYPADÁ?

Tak jako je v našem systému brán zřetel na jednoduchost a přehlednost, tak i zde velice rychle objevíte "kouzlo" mít vůz pod "živou" kontrolou. Hlavní priorita je co nevyšší stupeň bezpečí posádky a to díky snížení rizika z agresivní jízdy a zamezení tak potencionálnímu nebezpečí v podobě dopravní nehody. Není to jen živé upozornění na nebezpečnou jízdu, ale je to i pasivní prvek bezpečnosti v podobě vědomí řidiče, že je živě kontrolován.

VŠE ZAZNAMENÁNO V KNIZE JÍZD

V našem unikátním systému získáte informace ohledně stylu jízdy ke každé jízdě a to na první pohled díky známce (A,B,C,D,E,F) tak i pro samotný rozbor jízdy i vizuálním záznamem konkrétní jízdy s přesným označením polohy  událostí.  Končí tak dohady o tom, kde se co stalo. Získáte kompletní záznam o průběhu jízdy.

 

Kromě stylu jízdy v knize jízd hned vidíte i spotřebu konkrétní jízdy a můžete hned vyhodnotit co Vás daná cesta stála. Hodnota ceny paliva je stanovena přímo z lísku tankování, který je možné do systému zadávat ručně (aplikací nebo přes systém) nebo systémovým automatickým importem. Údaj o spotřebě získává naše jednotka přímo z vozidla a je tedy přesná.

 

Přehled a rychlost je to co hledáte a my budeme rádi, že Vám tímto pomůžeme zlepšit průběh využití vozidel či vozidla.

UPLNÝ DETAIL S ROZPISEM

JAKĚ JSOU STUPNĚ HODNOCENÍ A JAK VYHODNOTIT?

INDIKÁTORY ZRYCHLENÍ

PRUDKÉ ZRYCHLENÍ

NEBEZPEČNÉ ZRYCHLENÍ

AGRESIVNÍ ZRYCHLENÍ

Indikátory zrychlení se propisují přímo na místo události na mapě a jsou odstupňovány na základě působení senzoru zrychlení v jednotce

INDIKÁTORY ZATÁČENÍ

PRUDKÉ ZATÁČENÍ

NEBEZPEČNÉ ZATÁČENÍ

AGRESIVNÍ ZATÁČENÍ

Indikátory zatáčení pracují díky principu odstředivé síly, která působí opět na naši jednotku a ta díky internímu senzoru vše zaznamená do mapového podkladu.

INDIKÁTORY BRŽDĚNÍ

PRUDKÉ BRŽDĚNÍ

NEBEZPEČNÉ BRŽDĚNÍ

AGRESIVNÍ BRŽDĚNÍ

Indikátory brždění i zde se jedná o kontrolu fyzikálních zákonů a díky síle brždění působící na jednotku získáte přesný přehled o tom jak intenzivně a často se neadekvátně brzdí.

VYHODNOCENÍ

V systému lze za požadované období a danou skupinu porovnávat vozidla, a mít okamžitý a jednoduchý přehled o stylu jízdy jednotlivých vozidel. Uvidíte zde vyhodnocení jak v jednotlivých indikátorech, ale i na této přehledné obrazovce lze motivovat například řidiče soutěží o nejlepšího řidiče. Vycházelo se zde i ze zkušeností řidičů, kdy jim nebyl dispečer, či nadřízená osoba schopna říci v čem se mají zlepšit. S naším systémem a jednotkami není nic jednoduššího. 

Tento nástroj je koncipován jako informativní a preventivní. Měl by pomoci zlepšit chování řidičů k vozidlům a optimalizovat provoz.

Jak tohoto nástroje využijete je čistě Vaší věcí, ale člověk je od přírody soutěživý a věříme, že řada zaměstnanců si ráda poměří své řidičské dovednosti. :-) 

U JAKÝCH ŘIDIČŮ DOPORUČUJEME KONTROLOVAT STYL JÍZDY

ZAČÁTEČNÍCI Z AUTOŠKOLY

S POKUTAMI ZA RYCHLOST

S VYSOKOU NEHODOVOSTÍ

S VELKOU SPOTŘEBOU PALIVA

S VELKÝM OPOTŘEBENÍM

S VELKÝM OPOTŘEBENÍM BRZD

JAKÉ SPOLEČNOSTI SE ZAJÍMAJÍ O STYL JÍZDY?

OPERATIVNĚ LEASINGOVÉ

PŮJČOVNY

VOZIDEL

LOGISTICKÉ

SPOLEČNOSTI

AUTOŠKOLY

 

CERTIFIKAČNÍ

SPOLEČNOSTI

CHYTRÉ SPOLEČNOSTI